Przesunięty termin składania rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Dodano: 3 lutego 2020

 Przesunięty termin składania rocznego sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Na podstawie ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do 15 marca  za rok poprzedni. Co ważne, sprawozdanie za 2019 rok trzeba będzie jednak złożyć w innym terminie – wytwórcy odpadów będą mieli więcej czasu. Ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw przesunęła termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok na dzień 30 czerwca.