1 stycznia 2020 r. - Baza danych o odpadach (BDO)

Dodano: 13 stycznia 2020

1 stycznia 2020 r. - Baza danych o odpadach (BDO)

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe, można powiedzieć rewolucyjne, zasady gospodarki odpadami, związane z utworzeniem elektronicznej bazy danych, która ma ułatwić kontrolę nad systemem gospodarki odpadami w Polsce. W Bazie danych o odpadach (BDO) gromadzi się informacje o podmiotach gospodarujących odpadami, w tym o ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach zobowiązanych do prowadzenia ewidencji. Oznacza, że zmiany oraz obowiązki związane z utworzeniem bazy obejmują również zakłady lecznicze dla zwierząt jako typowych wytwórców odpadów weterynaryjnych.