Do 28 lutego wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodano: 17 lutego 2021

Po raz kolejny został przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 został wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Uprawnieni rodzice będą mogli z niego skorzystać do 28 lutego.

 

Po przeprowadzeniu analiz rząd zdecydował, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy kolejny raz zostanie wydłużony o następne 2 tygodnie. Oznacza to, że do końca lutego uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Dodatkowy zasiłek przysługuje na dotychczasowych zasadach. A to oznacza, że rodzice mogą się o niego starać m.in. w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek przysługuje również, gdy placówka nie może zapewnić opieki z powodu ograniczonego funkcjonowania w czasie epidemii.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługuje:

1)       rodzicom dzieci w wieku do lat 8,

2)       ubezpieczonym rodzicom dzieci:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3)       ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Źródło:

www.zus.pl