Do 31 października roczne sprawozdanie o odpadach

Dodano: 9 sierpnia 2020

Termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami przesunięto do 31 października 2020 r.Sprawozdanie to zestawienie ilości i rodzajów ,,wyprodukowanych” w całym ubiegłym roku kalendarzowym odpadów.Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na wytwórcach odpadów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji, w tym wypadku również na wytwórcach odpadów weterynaryjnych. Do ubiegłego roku należało wysłać je do właściwego urzędu marszałkowskiego do 15 marca każdego roku.

Od tego roku podmioty zobowiązane do składania sprawozdań wysyłają je po raz pierwszy za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Po zalogowaniu się na swoje konto w BDO, w bocznym pasku menu, w zakładce ,,Sprawozdawczość”, trzeba wybrać sekcję ,,Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami”. Należy uzupełnić tylko te działy, które dotyczą danego wytwórcy. Wejście w życie BDO oznacza, że urzędy marszałkowskie nie przyjmują sprawozdań składanych w formie papierowej. Wysłanie sprawozdania w formie papierowej spowoduje, że obowiązek złożenia sprawozdania będzie niezrealizowany.