Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 26 lipca

Dodano: 13 lipca 2020


Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1–1d ustawy z 2 marca2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przysługuje w przypadkach, o których mowa w tych przepisach do 26 lipca.

Przypomnijmy, że tarcza 4.0 naprawiła chwilowy brak podstawy prawnej dla dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS i zasiłku opiekuńczego z KRUS w przypadku rodziców dzieci zdrowych do 8. roku życia. Dała też możliwość przedłużania wskazanego okresu 28 czerwca 2020 r., na jaki może zostać przyznany zasiłek. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1108) został przedłużony zasiłek opiekuńczy do 12 lipca. Po raz kolejny rząd przedłużył o następne dwa tygodnie wypłatę tego świadczenia – tym razem do 26 lipca. 

 

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat. Przysługuje on matce lub ojcu, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność – bezpośrednio do ZUS. Warto przypomnieć, że dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.