Objawy niekoniecznie chorobowe w okresie poporodowym

  • Data: 07.03.2019

Podczas okresu poporodowego następuje powrót narządów rozrodczych do stanu sprzed ciąży. Występują przy tym znaczne różnice gatunkowe zarówno w fizjologii, jak i patologii tego okresu. U kotek uwstecznianie się zmian ciążowych przebiega szybko, a mianowicie w czasie kilku – kilkunastu dni i w sprzyjających warunkach środowiskowych jajniki mogą podjąć swoją czynność nawet już około 10. dnia po porodzie, co może zaowocować kolejną ciążą podczas karmienia urodzonego niedawno miotu. U suk z kolei proces inwolucji macicy trwa znacznie dłużej – kilka tygodni, jajniki zaś nie podlegają sterowaniu za pośrednictwem długości dnia świetlnego i uaktywniają się według indywidualnego rytmu, niezależnego od pory roku. Okres poporodowy jest jednocześnie czasem intensywnych procesów metabolicznych związanych z laktacją i opieką nad potomstwem. Często występują wtedy pewne nietypowe objawy, które mogą powodować podejrzenie chorób, aczkolwiek bywają obserwowane także u samic zdrowych. Do lekarza weterynarii należy zatem ocena, czy można je uznać za stan normalny, czy też świadczą o chorobie. Niezbędne staje się dokładne badanie kliniczne, uwzględniające także inne symptomy charakterystyczne dla chorób okresu poporodowego. Poniżej zostaną omówione najczęstsze objawy, które występując przejściowo, a zwłaszcza bez towarzyszących objawów ogólnych, nie muszą świadczyć o zaburzeniach stanu zdrowia.