Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 376)

Dz.U.20..376
rozporządzenie
Ministra Zdrowia
z dnia 7 marca 2020 r.
w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego
(Dz.U. z dnia 7 marca 2020 r.)

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
1.
Chorobami powodującymi powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są:
1)
cholera;
2)
dżuma płucna;
3)
zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS);
4)
choroba wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19);
5)
bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS);
6)
Ebola (EVD);
7)
ospa prawdziwa;
8)
wirusowe gorączki krwotoczne.
2.
Okresy obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego wynoszą:
1)
5 dni – w przypadku cholery,
2)
6 dni – w przypadku dżumy płucnej,
3)
10 dni – w przypadku zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS),
4)
14 dni – w przypadku choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz bliskowschodniego zespołu niewydolności oddechowej (MERS),
5)
21 dni – w przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej oraz wirusowych gorączek krwotocznych
-
licząc od ostatniego dnia styczności.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2020 r.