INSTRUKCJA – jak krok po kroku postąpić w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia u pracownika zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2